Szukasz pomocy prawnej? Zachęcamy do kontaktu – kancelaria@zrm.pl

Nasza misja

 • Znamy i rozumiemy wyzwania nowoczesnego biznesu.
 • Skutecznie negocjujemy – spory sądowe traktujemy jako ostateczność.
 • Znajdujemy najbardziej efektywne rozwiązania.
 • Od 1999 pomagamy przedsiębiorcom.
 • Budujemy osobiste relacje – stawiamy na bezpośredni kontakt.
 • W czym się specjalizujemy?

Nasze kompetencje

Każda sprawa jest ważna. Tak samo poważnie traktujemy drobne i duże sprawy.
Doradzamy w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Doradztwo korporacyjne

 • Pomagamy w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Obsługujemy procesy tworzenia, łączenia, przekształceń i likwidacji spółek handlowych.
 • Rejestrujemy spółki i zmiany ich dotyczące w rejestrze przedsiębiorców KRS.
 • Opracowujemy projekty umów, regulaminów i uchwał organów spółek handlowych.
 • Przygotowujemy i prowadzimy zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy oraz posiedzenia rad nadzorczych i zarządów.

Prawo pracy

 • Pomagamy we wszelkich zagadnieniach prawa pracy. Opracowujemy umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania oraz  inne dokumenty.
 • Doradzamy, jak najlepiej złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o prac.
 • Negocjujemy i prowadzimy sprawy o zapłatę wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i sprawy o odszkodowanie.
 • Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych.
 • Przygotowujemy także umowy o zakazie konkurencji i obowiązku zachowania poufności.

nieruchomości

 • Zapewniamy doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami.
 • Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości.
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu budynków i lokali.
 • Obsługujemy procesy komercjalizacji obiektów handlowych i usługowych.
 • Prowadzimy postępowania sądowe o zasiedzenie nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o naruszenie posiadania oraz o zwrot nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa.

Spory sądowe

 • Pomagamy we wszelkich sporach sądowych.
 • Opracowujemy pozew, zażalenie, apelację, skargę kasacyjną i inne pisma procesowe na każdym etapie postępowania sądowego.
 • W postępowaniu egzekucyjnym przygotowujemy zażalenie i skargę na czynności komornika
 • W ramach windykacji wystosowujemy do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty należności, następnie przeprowadzamy z nim  przesądowe negocjacje w celu ustalenia warunków spełnienia świadczenia i uniknięcia postępowania sądowego

Odszkodowania

 • Pomagamy uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem drogowym, wypadkiem przy pracy, błędem lekarskim i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
 • Dochodzimy także tych roszczeń od ubezpieczycieli.

Inwestycje budowlane/deweloperskie

 • Pomagamy w  opracowaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane.
 • Wskażemy jak optymalnie zabezpieczyć interesy inwestora lub generalnego wykonawcy
 • Pomagamy ułożyć relację z biurem projektowym, inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami
 • Pomagamy w przygotowaniu inwestycji deweloperskich z uwzględnieniem szczególnych wymogów stawianych umowom deweloperskim przez ustawi i orzeczenia sądu ochrony konkurencji i konsumentów

Podatki

 • Przygotujemy odwołanie od decyzji podatkowej , w razie potrzeby skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub kasacje do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Przeanalizujemy aspekty podatkowe planowanych transakcji handlowych lub korporacyjnych oraz – w razie potrzeby – uzyskamy interpretacje podatkowe  gwarantujące bezpieczną transakcje.

Sprawy majątkowe i rodzinne

 • Rozwiążemy spory związane z nieruchomością, z zasiedzeniem nieruchomości (domem, gruntem, lokalem,  gospodarstwem rolnym) lub jej podziałem między współwłaścicieli.
 • Pomożemy dokonać podziału majątku między małżonkami, wspólnikami, spadkobiercami
 • Pomożemy w sprawach spadku, oraz w sporach o zachowek po zmarłych bliskich.
 • Pomożemy w sprawach o eksmisję i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku (z lokalu , mieszkania, działki ) lub za jego uszkodzenie.

Prawo farmaceutyczne

Od roku 2000 roku  doradzamy firmom z branży farmaceutycznej  w zakresie :

 • obrotu produktami leczniczymi;
 • opracowania systemu dystrybucji;
 • importu równoległego;
 • badań klinicznych;
 • refundacji leków;
 • reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety.
 • reklamy aptek;

Reprezentujemy przedsiębiorstwa branży farmaceutycznej:

 • w postępowania przed Ministrem Zdrowia,  Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • postepowaniach przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.
 • Szkolimy pracowników firm farmaceutycznych oraz lekarzy.

Prawo medyczne

 • Od roku 2000 roku świadczymy usługi na rzecz podmiotów leczniczych i  lekarzy.
 • Doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności leczniczej .
 • Wspieramy prawnie podmioty lecznicze.
 • Reprezentujemy podmioty lecznicze oraz lekarzy w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia Reprezentujemy pacjentów w razie odmowy refundacji leczenia lub refundacji leków.
 • Pomagamy pacjentom uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie.
 • Szkolimy lekarzy z aspektów prawnych wykonywania zawodu.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego.  Aktualnie oferujemy następujące szkolenia:

 • „W jaki sposób prawo zapewnia bezpieczeństwo stosowania leków”
 • „Opieka farmaceutyczna nad pacjentem kardiologicznym”
 • „Podstawy prawa – prawo farmaceutyczne”
 • „Podstawy prawa – prawo medyczne”
 • „Wybrane zagadnienia prawne w praktyce aptek szpitalnych”
 • „Etyczne i prawne aspekty pracy farmaceuty szpitalnego”
 • „Prawne aspekty sprawowania opieki farmaceutycznej”,
 • „Zasady refundacji produktów leczniczych”
 • „Prawne i medyczne aspekty zamiany leku w aptece”
 • „Odpowiedzialność lekarza w świetle ustawy refundacyjnej”
 • „Off label use produktów leczniczych  – aspekty farmaceutyczne I prawne”
 • „Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty”
 • „Błąd w sztuce medycznej, a odpowiedzialność cywilno-karna lekarza”
 • „Prawa pacjenta w relacji z lekarzem i podmiotem leczniczym”
 • „Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze, lekarzy oraz lekarzy dentystów”
 • „Tajemnica zawodowa lekarzy, odmowa leczenia, odstąpienia od leczenia – aspekty praktyczne”.

Szkolenia prowadzi doświadczony pracownik naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Agnieszka Zimmermann lub jeden z partnerów naszej Kancelarii (w zależności od tematyki).

Prawo energetyczne

Zakres naszych usług na tym polu obejmuje:

 • wsparcie w postępowaniach dotyczących sieci przesyłowych, w tym służebności przesyła lub zasiedzenie służebności oraz w postępowaniach dotyczących roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości zajętych przez sieci przesyłowe.
 • procesy inwestycyjne w sektorze energetyki oraz odnawialnych źródeł energii.

NASZ Zespół

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu libero nec leo vehicula tempor sit amet nec massa. Nullam velit lacus, scelerisque ut vestibulum et, interdum nec augue. Vestibulum sit amet dapibus ipsum, vel commodo tellus.

Nulla eget elementum urna, ac malesuada purus.

Rafał Zimmermann

Radca prawny – partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu libero nec leo vehicula tempor sit amet nec massa. Nullam velit lacus, scelerisque ut vestibulum et, interdum nec augue. Vestibulum sit amet dapibus ipsum, vel commodo tellus.

Nulla eget elementum urna, ac malesuada purus.

Marcin Romanowski

Radca prawny – partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu libero nec leo vehicula tempor sit amet nec massa. Nullam velit lacus, scelerisque ut vestibulum et, interdum nec augue. Vestibulum sit amet dapibus ipsum, vel commodo tellus.

Nulla eget elementum urna, ac malesuada purus.

Piotr Moksa

Radca prawny – partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu libero nec leo vehicula tempor sit amet nec massa. Nullam velit lacus, scelerisque ut vestibulum et, interdum nec augue. Vestibulum sit amet dapibus ipsum, vel commodo tellus.

Nulla eget elementum urna, ac malesuada purus.

Sebastian Taczkowski

Radca prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu libero nec leo vehicula tempor sit amet nec massa. Nullam velit lacus, scelerisque ut vestibulum et, interdum nec augue. Vestibulum sit amet dapibus ipsum, vel commodo tellus.

Nulla eget elementum urna, ac malesuada purus.

Agnieszka Kubis

Aplikantka radcowska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu libero nec leo vehicula tempor sit amet nec massa. Nullam velit lacus, scelerisque ut vestibulum et, interdum nec augue. Vestibulum sit amet dapibus ipsum, vel commodo tellus.

Nulla eget elementum urna, ac malesuada purus.

Zuzanna Kominek

Radca prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eu libero nec leo vehicula tempor sit amet nec massa. Nullam velit lacus, scelerisque ut vestibulum et, interdum nec augue. Vestibulum sit amet dapibus ipsum, vel commodo tellus.

Nulla eget elementum urna, ac malesuada purus.

Marta Skibicka-Deja

Prawnik

Nasi klienci

Naszymi Klientami są przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni.
Pomagamy zarówno małym firmom rodzinnym jak i dużym korporacjom międzynarodowym.
Dzięki temu znamy i rozumiemy obie perspektywy i umiemy się do nich dopasować.
Wśród dotychczas obsługiwanych przez nas Klientów znajdują się:   

Alcon Polska

Novartis Poland

Allianz Polska

Allianz Życie Polska

Altana Pharma

Ciba Vision

Astellas Pharma

Stada Poland

Baxter Polska

Bioseco

Delmeco

Fort Architekci

JMB

JMB Design

PPNT Gdynia

Farmed

PSE

Farmak

Via Medica

Meblomak

Multimedia
Polska

Kwadrat Studio Architektoniczne

Hanza Grupa Inwestycyjna

BWG Polska
BoboWózki

Energospec
Instalacje

 • Mieścimy się w PPNT Gdynia

kontakt

Bez nazwy-1

Zimmerman Romanowski Moksa
Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

tel. (+48) 58 551 03 34
mail: kancelaria@zrm.pl

Wiadomość ze strony www